Wyszukiwanie nieruchomości
0000
Wyniki

Przewodnik dla kupującego (6)

Uwaga: Rimontgó zaleca doradztwo specjalisty do spraw prawnych, podatkowych i innych związanych z sektorem nieruchomości. W tym przypadku nasi klienci mogą się z nami skontaktować, jeśli chcą otrzymać dane specjalisty, którzy pomogą w wątpliwościach. 

Opodatkowanie nieruchomości 

OPODATKOWANIE NIERUCHOMOŚCI BEZ PRAWA DZIERŻAWY 

1. Jeżeli właścicielem jest osoba fizyczna zamieszkała w Hiszpanii.

1.1 Podatek dochodowych od osób fizycznych.
1.2 Podatek majątkowy.
1.3 Podatek od nieruchomości.

2. Jeżeli właścicielem jest osoba fizyczna niezamieszkała w Hiszpanii

2.1 Podatek dochodowych od nierezydentów.
2.2 Podatek majątkowy.
2.3 Podatek od nieruchomości.

1. OPODATKOWANIE NIERUCHOMOŚCI BEZ PRAWA DZIERŻAWY

Podczas, gdy jesteśmy właścicielami nieruchomości, musimy mieć na uwadze podatki, które należy uiszczać. W dalszej części przedstawione zostanie opodatkowanie posiadacza nieruchomości.  

1.1 Jeżeli właścicielem jest osoba fizyczna zamieszkała w Hiszpanii.

1.1.1  Podatek dochodowy od osób fizycznych (hiszp. IRPF).

Nałożenie podatku ze względu na posiadanie nieruchomości reguluje ustawa IRPF.

Mówiąc o tym podatku rozumie się każdą nieruchomość zamieszkałą, stanowiącą miejsce zamieszkania podatnika przez ostatnie nieprzerwane trzy lata, wymagający dalej, aby podatnik zamieszkiwał w nim skutecznie i na stałe, w określonym czasie. Nie więcej niż dwanaście miesięcy, licząc od dnia jej nabycia lub zakończenia prac. Użytkowanie nieruchomości zamieszkałej nie powoduje jej opodatkowania. W niektórych przypadkach może być przyznana ulga podatkowa za jej nabycie.

Jeśli nie jest to miejsce stałego zamieszkania, oprócz tego, że nie można naliczyć wyżej wymienionej ulgi podatkowej, ustawa określa w przypadku nieruchomości miejskiej, która nie jest działalność gospodarczą, ani nie generuje zwrotów z kapitału nieruchomości, które będą uznane za skalę podatkową 2% wartości katastralnej (1,1%, jeśli wartość katastralna została zmieniona po 1 stycznia 1994 roku). Podatek naliczany będzie w ogólnej skali.

Ulga podatkowa za nabycie nieruchomości zamieszkałej: Zgodnie z aktualną legislacją jakakolwiek inwestycja zrealizowana do dnia 31 grudnia 2012 roku w celu nabycia albo renowacji nieruchomości pozwala na uzyskanie ulgi podatkowej od zamieszkałej nieruchomości za podatek dochodowy od osób fizycznych (IRPF), zarówno na zainwestowaną kwotę, jak i zapłacone odsetki w przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego. 

Można zastosować ulge 15% od kwoty zakupu w tym samym okresie podatkowym, z maksymalną podstawą 9015,18 euro.

Co w przypadku, gdy w poprzedniej nieruchomości zamieszkałej już naliczono ulgę?  

Nie można zastosować ulgi, jeśli nie uiszczono podatku za poprzednie nieruchomości zamieszkałe.  

Jak traktuje się ponowna inwestycję nieruchomości zamieszkałej?  

Jeżeli w związku ze starym miejscem stałego zamieszkania generowany jest zysk kapitałowy, jest on zwolniony od podatku, gdy całkowita kwota uzyskana z przeniesienia przy nabyciu nowego miejsca stałego pobytu zostaje ponownie zainwestowana w okresie nieprzekraczającym 2 lat od daty przekazania.  

Jeżeli tylko część zostanie ponownie zainwestowana, proporcja do faktycznie zainwestowanej kwoty jest zwolniona z opodatkowania.

Tak samo ma prawo do zwolnienia z opodatkowania z reinwestycji zysku otrzymanego z poprzedniej nieruchomości zamieszkałej, po nabyciu nowej, jeśli dochód otrzymany ze sprzedaży jest przeznaczony na pokrycie ceny nowego domu w ciągu 2 lat od jego nabycia.  

Jeżeli nabywa się nową nieruchomość, bez sprzedaży poprzedniej, nie można zastosować ulgi na nowej nieruchomości, dopóki wartość inwestycji nie przekroczy wartości poprzedniej inwestycji objętej ulgą.  

Jeśli już zastosowano ulgę podatkową od nabycia innej nieruchomości zamieszkałej, nie można zastosować ulgi na nowej nieruchomości, do czasu, gdy zainwestowana kwota przekracza kwotę zainwestowaną w poprzednią nieruchomość z naliczoną ulgą.


1.1.2 Podatek majątkowy. 

Osoby fizyczne zamieszkałe w Hiszpanii powinny rozliczac się z podatku majątkowego. Podstawą opodatkowanie jest wartość dóbr, gdziekolwiek się znajdują, dnia 31 grudnia.  

W przypadku nieruchomości powinniśmy wziąć pod uwagę trzy czynniki:

– wartość nabycia,
wartość katastralną,
wartość obliczoną przez urząd. 

We Wspólnocie Walencji istnieje zwolnienie od podatku majątkowego od minimum 600 000 euro, w skali podatkowej między 0,25% a 3,12%.


1.1.3 Podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości (hiszp. IBI) to podatek municypalny, który obciąża właściciela nieruchomości.

Właściciel jest zobowiązany zapłacić podatek w dniu 1 stycznia każdego roku, w momencie naliczania podatku.

W ogólnych zarysach, zastosowanie podatku określa wartość katastralna nieruchomości, którą ustala Urząd Miasta w każdej gminie. Jednak maksymalna kwota opodatkowania nie może przekraczać 1,7% w przypadku nieruchomości miejskich oraz 1,1% w przypadku nieruchomości podmiejskich i wiejskich.  

1.2 Jeżeli właścicielem jest osoba fizyczna niezamieszkała w Hiszpanii.


1.2.1  Podatek dochodowy od nie rezydentów.

W przypadku, gdyby właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna, niebędąca rezydentem Hiszpanii, opodatkowanie wynosi 2% od wartości katastralnej nieruchomości (1,1% jeśli wartość zostałam określona przez 1 stycznia 1994 roku). Naliczony podatek będzie wynosił: 

dla nierezydentów Hiszpanii, ale rezydentów państwa członkowskiego UE 19%.  
dla nierezydentów w Hiszpanii, niebędącymi rezydentami państw członkowskich UE 24%


1.2.2 Podatek majątkowy 

Osoby fizyczne niebędące rezydentami powinny opłacać podatek majątkowy. Kwota obliczana jest od wartości dóbr na terytorium Hiszpanii w dniu 31 grudnia. W przypadku nieruchomości powinniśmy wziąć pod uwagę trzy czynniki: 

wartość nabycia.
wartość katastralną.
wartość obliczoną przez urząd.

Dla nierezydentów nie ma minimum, a skala jest taka sama jak w przypadku osób fizycznych będącymi rezydentami.  

1.2.3 Podatek od nieruchomości

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapłacić podatek 1 stycznia każdego roku, w momencie naliczania podatku.  

W ogólnych zarysach, zastosowanie podatku określa wartość kastralna nieruchomości, którą ustala Urząd Miasta w każdej gminie. Jednak maksymalna kwota opodatkowania nie może przekraczać 1,7% w przypadku nieruchomości miejskich oraz 1,1% w przypadku nieruchomości podmiejskich i wiejskich.
 

Artykuły: 12345 – 6 – 7

W przypadku chęci nabycia nieruchomości można zamówić katalogi i ulotki na temat nieruchomości na sprzedaż.