Wyszukiwanie nieruchomości
0000
Wyniki

Przewodnik dla kupującego (4)

UwagaRimontgó zaleca doradztwo specjalisty do spraw prawnych, podatkowych i innych związanych z sektorem nieruchomości. W tym przypadku nasi klienci mogą się z nami skontaktować, jeśli chcą otrzymać dane specjalisty, którzy pomogą w wątpliwościach. 

Metody płatności i formalności 

Metoda płatności

1. Jaka jest idealna metoda płatności przy zakupie nieruchomości?

2. Czy powinno się płacić gotówką za nieruchomość??

3. Jeżeli kupuje nową nieruchomość: jaką sumę pieniężną powinienem wpłacić przed podpisaniem aktu sprzedaży?

4. Czy przy podpisaniu prywatnej umowy sprzedaży nieruchomości należy uiścić całkowitą wpłatę, czy można rozłożyć ją na raty w momencie podpisywania aktu??

5. Czy jako kupujący może interesować mnie subrogacja hipoteki sprzedającego?

Formalności 

1. Czy konieczne jest sformalizowanie kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego? Co mi on gwarantuje?

2. Kto zajmuje się formalnościami wpisu do aktu notarialnego i hipotecznego? 

Metody płatności 

1. Jaka jest idealna metoda płatności przy zakupie nieruchomości?

Istnieją trzy rodzaje form płatności:

Jeśli ubiegamy się pożyczkę hipoteczną na zakup nieruchomości, z reguły płaci się kwotę całkowitą w momencie podpisania aktu notarialnego, chyba że opłatę uiszczono wcześniej, w formie zadatku, w tym przypadku wspomniana wartość odejmowana jest od kwoty, którą trzeba uiścić. 

W przypadku wcześniej uiszczonej zapłaty na rzecz nieruchomości, sprzedawca otrzyma różnicę między ceną, a kapitałem pozostałym do spłaty, ponieważ kwota niespłaconego długu zostanie potrącona na pokrycie opłat bankowych, w tym także anuluje poprzednią hipotekę.

Opłatę wnosi się tylko raz. 

2. Czy opłata za nieruchomość powinna być wniesiona za jednym razem?

Powinna być wniesiona, gdy nieruchomość jest wolna od obciążeń w Rejestrze, jeśli istnieją jakiekolwiek obciążenia (hipoteka, embargo), powinny być odjęte od ceny. Jest to wskazane wtedy, gdy akt podpisuje się bezpośrednio przed notariuszem, ponieważ w tym przypadku kupujący korzysta z natychmiastowej ochrony poprzez telematyczne wysłanie przez notariusza informacji o zawartej transakcji. Zgodnie z prawem można dostarczyć do 2500 euro w gotówce.  

3. Jeżeli kupuje nową nieruchomość: jaką sumę pieniężną powinienem wpłacić przed podpisaniem aktu sprzedaży

Kiedy dokonywana jest częściowa wpłata z tytułu ceny ,,zakupu na mapie”, jeśli budynek jeszcze nie jest zbudowany, (zwykle wpłaca się 20-30% ceny poprzez okresowe płatności dokonywane w okresie zazwyczaj co 2 lata, tyle ile trwa budowa nieruchomości, deweloper jest prawnie zobowiązany do stworzenia ubezpieczenie gwarantującego zwrot dostarczonych kwot w przypadku niezgodności.   

4. Czy przy podpisaniu prywatnej umowy sprzedaży nieruchomości należy uiścić całkowitą wpłatę, czy można rozłożyć ją na raty w momencie podpisywania aktu?

Jeśli podpisuje się prywatną umowę sprzedaży nieruchomości zazwyczaj opłatę rozkłada się na raty, pozostałą część wpłacając podczas podpisu aktu notarialnego. W tym przypadku sprzedający może oświadczyć, że jeśli kupujący nie zapłaci tej części, nieruchomość wraca w posiadanie sprzedającego.

5. Czy jako kupujący może interesować mnie subrogacja hipoteki sprzedającego?

Przede wszystkim, jeżeli sprzedawana nieruchomość jest obciążona hipoteką, kupujący może suborgować hipotekę i wejść w pozycję dłużnika przed bankiem. Kupujący oszczędza na kosztach otwarcia kredytu, a sprzedawca na kosztach istniejącego już kredytu hipotecznego. Sprzedający otrzyma cenę wynikającą z potrącenia zaległej kwoty pożyczki i innych niespłaconych rachunków. Konieczne jest, by bank zaakceptował kupującego jako kredytobiorcę.  

Formalności  

1. Czy konieczne jest sformalizowanie kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego? Co mi on gwarantuje? 

Akt notarialny kupna-sprzedaży jest aktem, który przekształca kupującego w właściciela i służącym jako zapis w Rejestrze Własności. Funkcją tego zapisu jest pewne stwierdzenie o właścicielu dóbr i jakimkolwiek ciężarze na nim spoczywającym. Daje to gwarancję prawną i jest obowiązkowe w przypadku, gdy chcemy zaciągnąć pożyczkę hipoteczną.  

2. Kto zajmuje się formalnościami wpisu do aktu notarialnego i hipotecznego?

Wpisem zajmuje się notariusz lub ,,gestor” (*hiszpańska instytucja zajmująca się zobowiązaniami fiskalnymi klientów) wybrany przez bank, w przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego: notariusz tego samego dnia podpisuje akt prawny, w którym formalizowana jest transakcja kupna-sprzedaży, następnie odpis aktu należy zanieść do Rejestru , wraz z wniesionymi opłatami. Po rejestracji, wpisany akt zostaje zwrócony właścicielowi wraz z opłaconymi przez niego fakturami.

Artykuły: 123 – 4 – 567

W przypadku chęci nabycia nieruchomości można zamówić katalogi i ulotki na temat nieruchomości na sprzedaż.