Wyszukiwanie nieruchomości
0000
Wyniki

Opodatkowanie wynajmu nieruchomości

UwagaRimontgó zaleca doradztwo specjalisty do spraw prawnych, podatkowych i innych związanych z sektorem nieruchomości. W tym przypadku nasi klienci mogą się z nami skontaktować, jeśli chcą otrzymać dane specjalisty, którzy pomogą w wątpliwościach.  
 

OPODATKOWANIE WYNAJMU 

1. Jeżeli wynajmujący nieruchomość jest rezydentem Hiszpanii.  

1.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (hiszp. IRPF). 
1.2 Podatek od towarów i usług (VAT, hiszp. IVA).

2. Jeżeli wynajmujący jest osobą fizyczną lub spółką, niebędąca rezydentem Hiszpanii i działa bez stałego Zakładu.

OPODATKOWANIE WYNAJMU

W przypadku wynajmu nieruchomości, której jesteśmy właścicielami, powinniśmy mieć na uwadze: 

1.  Jeżeli wynajmujący nieruchomość jest rezydentem Hiszpanii. 


1.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (IRPF). 

Dochody z nieruchomości 

Do tej grupy zalicza się dochody z wynajmu nieruchomości, wiejskich i miejskich, stworzenie oraz cesja praw, co do nich samych.

Wpływy o charakterze stałym lub okazjonalnym, które otrzymuje wynajmujący powinny być obliczany jednakowo, ich koszty także. Na wstępie, ustawa o IRPF zezwala na odliczenie potrzebnych do otrzymania dochodów kosztów związanych z amortyzacją nieruchomości i inne, pod warunkiem, że są przeznaczone faktycznie na amortyzację. Tak samo istnieje ulga podatkowa 50% od wpływów od wynajmowanych nieruchomości zamieszkałych, niemające zastosowania w wynajmie lokali użytkowych i podobnych.

Podatki te przedstawione są w ogólnej i progresywnej skali. Maksymalna wartość wynosi 48%.
Dochody od aktywności ekonomicznej  (kupno-sprzedaż, wynajem nieruchomości).  

Transakcja kupna-sprzedaży rozumiana jest jako aktywność ekonomiczna, jeśli przeprowadzana jest z wykorzystaniem organizacji środków produktu i zasobów ludzkich albo jednego z dwóch, w celu zainwestowania w dobra lub usługi.  

Wynajem nieruchomości rozumie się jako aktywność ekonomiczna, jeżeli lokal przeznaczony jest z wykorzystaniem organizacji środków produktu i zasobów ludzkich albo jednego z dwóch i z osobą zatrudnioną w ramach umowy o pracę na pełen etat.  

Największą różnicą jest odniesienie się do dochodów jako głównych wpływów, w kwestii odliczeń dozwolone jest stosowanie aktywności ekonomicznej jako inwestycji biznesowych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem odliczeń z tytułu świadczeń nadzwyczajnych.   

Podatki te obliczane są w ogólnej i progresywnej skali. Maksymalna wartość wynosi 48%.  


1.2 Podatek od usług i świadczeń.

W pierwszej kolejności zwolnione są wynajmy terenów i budynków przeznaczonych jedynie do zamieszkania.  

Podatek IVA (VAT) obowiązkowo naliczany jest na transakcje poddane i niezwolnione z niego (wynajem lokali użytkowych) w skali ogólnej 21%.  

2. Jeżeli wynajmujący jest osobą fizyczną lub spółką, niebędąca rezydentem Hiszpanii i działa bez stałego Zakładu.

W przypadku, gdy nierezydent działa w Hiszpanii bez Zakładu, naliczony jest podatek od osób fizycznych niebędących rezydentem Hiszpanii (w skrócie IRNR) niezależnie od podjętej operacji od chwilowego zysku oraz wpływów brutto uzyskanych przez nierezydenta, bez żadnego wyrównania pomiędzy podatkami.  

Nałożona wartość podatku zależy od sposobu, w jaki uzyskujemy wpływy, stosowana zgodnie z ustawie o podatku dochodowych od osób fizycznych. W ogólnej skali, w przypadku dochodów, pokrywając się z dochodem, bez możliwości odliczenia jakichkolwiek kosztów.

Skala ogólna stanowi: 

dla nierezydentów w Hiszpanii, ale rezydentów państwa członkowskiego UE 19% .
dla nierezydentów Hiszpanii niebędącymi rezydentami państwa UE: 24%. 

Artykuły: 123456 -7

W przypadku chęci nabycia nieruchomości można zamówić katalogi i ulotki na temat nieruchomości na sprzedaż.