Wyszukiwanie nieruchomości
0000
Wyniki

Opodatkowanie sprzedawanej nieruchomości

UwagaRimontgó zaleca doradztwo specjalisty do spraw prawnych, podatkowych i innych związanych z sektorem nieruchomości. W tym przypadku nasi klienci mogą się z nami skontaktować, jeśli chcą otrzymać dane specjalisty, którzy pomogą w wątpliwościach.

OPODATKOWANIE NIERUCHOMOŚCI 

1. Jeżeli sprzedającym jest osoba fizyczną będąca rezydentem Hiszpanii

2. Jeżeli sprzedającym jest nierezydent HiszpaniI

TRIBUTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES.

1.1 Jeżeli sprzedającym jest osoba fizyczną będąca rezydentem Hiszpanii.
Podatek od wzrostu wartości gruntu

Jest to miejski podatek od nieruchomości, który nakłada się za uzyskanie wzrostu wartości za grunty miejskie, gdy przeniesienie własności następuje z dowolnego tytułu, lub prawa rzeczywistego, są tworzone lub przekazywane na wspomnianym terenie.  

Wzrost ten ustala się, stosując roczny wskaźnik procentowy określony przez każdą gminę do wartości gruntu w momencie naliczania. Przy obliczonym wzroście stosuje się stawkę podatku, która nie może przekroczyć 30% 

1.2 Jeżeli sprzedającym jest nierezydent Hiszpanii.  

Formalności w związku z Podatkiem od osób niebędącymi rezydentami.

W przypadku zysków kapitałowych wynikających z przeniesienia własności nieruchomości położonych na terytorium Hiszpanii, do ustalenia podstawy opodatkowania, z pewnymi wyjątkami, stosuje się zasady ustalone w LIPRF. Ogólnie rzecz biorąc, podstawa obliczana jest na podstawie różnicy między wartością przeniesienia a wartością nabycia danej nieruchomości. Ogólnie rzecz biorąc podstawa obliczana jest na podstawie różnicy między wartością przeniesienia a wartością nabycia danej nieruchomości. Gdy zysk kapitałowy pochodzi z lukratywnego (bezpłatnego) nabycia, jego kwota będzie normalną wartością rynkową przedmiotu nabyte 

Do majątku nalicza się podatek 19%. W tym przypadku przeniesienie własności usytuowanej w Hiszpanii przez osobę niebędącą rezydentem, bez Zakładu, nalicza się podatek o wartości 3% od uzgodnionego wynagrodzenia, jako płatność, który musi zapłacić nierezydent. 

Do obliczenia długu podatkowego będą podlegały ulgi i dochód na rachunek, z którego był opłacany podatek. 

Podatek od wzrostu wartości gruntu.

Jest to miejski podatek od nieruchomości, który nakłada się za uzyskanie wzrostu wartości za grunty miejskie, gdy przeniesienie własności następuje z dowolnego tytułu, lub prawa rzeczywistego, są tworzone lub przekazywane na wspomnianym terenie.  

Wzrost ten ustala się, stosując roczny wskaźnik procentowy określony przez każdą gminę do wartości gruntu w momencie naliczania. Przy obliczonym wzroście stosuje się stawkę podatku, która nie może przekroczyć 30%.

Artykuły: 1-2